elysia_forside

ELYSIA

ELYSIA's urteværksted startede med en ide om at udvinde og formidle naturens næring og skønhed.

Gennem produktudvikling og erfaringer med naturlig hudpleje, fremstiller og forhandler ELYSIA i dag økologiske produkter til krops- og hudpleje.

Epic Casino, an online gambling platform, began its journey as a small startup in the late 2000s. With an initiative to provide a seamless digital casino experience, the founders had a vision to blur the lines between virtual and traditional gambling. Dedicated to offering a wide range of casino games, Epic Casino soon gained popularity, attracting

Epic Casino

players with its user-friendly interface and unmatched customer service. Today, it stands as a testament to the potential of technology to transform the way we engage in recreational activities, such as gambling.

Lyckost Casino is renowned for its generous welcome bonus, which stands out as one of the largest in the online gambling industry. Newly registered players can benefit from a substantial match on their first deposit, often reaching up to 200%, significantly

Lyckost Casino

boosting their initial playing funds. Be sure to check their specific terms and conditions, as wagering requirements apply. This offer, combined with Lyckost Casino's wide selection of games and user-friendly interface, makes it a prime choice for both novice and experienced players.

KILDEN

En grundlæggende og symbolsk ide for Elysia var - at gå til kilden efter vand og ikke at bruge kniv. At opspore og anvende oprindelige, rene og naturlige råvarer og at kende deres proces fra uforarbejdet natur til det færdige produkt. Denne ide er stadig levende og udtrykker sig klarest i at alle Elysia's produkter indeholder udtræk af friskhøstede planter og blomster – og at såvel råvarer som de færdige produkter er økologisk certificerede.

kilden
elysia_forside_green_m_slange_2-01

VÆRDIERNE

Følgende værdier er bærende for Elysia´s produkter:

SPORBARHED – at kunne spore råvarernes indhold til deres oprindelige udspring: til kilden.

Hvor kommer de fra?

Hvem har produceret dem?

Hvordan er de fremstillet?

NATURLIGHED – samhørighed med naturen – en indsigt i hvad man giver sin hud og krop, både som en følelse og som en viden.

GENNEMSIGTIGHED – at kunne følge og fornemme hele strømmen fra mandelblomst – til mandelolie – over morgenfruer og roser – til Elysia´s olier – til din hånd – stor fryd!

VÆRKSTEDET

- et laboratorium

ELYSIA's værksted ligger i Nordlængen på Vækstcenteret i Nørre Snede. Den daglige drift gennem 35 år med planter, fremstilling og distribution, varetages af Elisabeth Lotz. Elisabeth, der er uddannet arkitekt, har deltaget i opbygning og organisering af bygninger, fællesskab og liv på Vækstcenteret siden starten i 1982.

Elysia er et kreativt værksted, hvor der udover den faste produktion eksperimenteres med fremstilling af specialprodukter. Der blandes teer, der røres salver, og indimellem opstår nye dufte.