blocks_image
værdierne
Følgende værdier er bærende for
Elysia´s produkter:

SPORBARHED
– at kunne spore råvarernes indhold til deres oprindelige udspring: til kilden. Hvor kommer de fra? Hvem har produceret dem? Hvordan er de fremstillet?

NATURLIGHED
– samhørighed med naturen – en indsigt i hvad man giver sin hud og krop, både som en følelse og som en viden.

GENNEMSIGTIGHED
– at kunne følge og fornemme hele strømmen fra mandelblomst – til mandelolie – over morgenfruer og roser – til Elysia´s olier – til din hånd – stor fryd!
blocks_image